Martha-Valeska - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Martha-Valeska

2. Okres działania kopalni: 1835 - 1903

3. Adres głównej siedziby: Łaziska Średnie(Łaziska Górne)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1835

5. Obszar eksploatacji: Łaziska Średnie(Łaziska Górne)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Winckler; baron Sternberg – dzierżawcą spółka Gottmituns

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – dołączona do kop. Gottmituns

8. Produkcja: brak danych