Marta - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Marta (Martha)

2. Okres działania kopalni: 1936 - 1959

3. Adres głównej siedziby: Poręba (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1936

5. Obszar eksploatacji: Poręba (Zawiercie)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Ingster; Kopalnia Węgla Marta sp.z o.o.; Junkwerswerke A.G. w Desau; Oberschlesischer Werkzeugmachinenbau von Loessl et Kampmann K.G.; Fabryka Urządzeń Mechanicznych Poręba

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1937 – 10 248 t.