Mars - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Mars (Alma)

2. Okres działania kopalni: 1910-1914, 1921-1945

3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1910

5. Obszar eksploatacji: Łagisza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: spółka Alma; Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Saturn

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1913 – 37 198 t.

b. 1938 – 140 580 t.