Marcel - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Marcel (Emma, Ema)

2. Okres działania kopalni: 1883 – 2016

3. Adres głównej siedziby: Radlin, ul. Korfantego 52

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1865

5. Obszar eksploatacji: Radlin

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Strahler; Fryderyk Grundmann; Fryderyk Friedlaender; Rybnickie Gwarectwo Węglowe; Reischwerke A.G. für Berg- und Hüttenbetriebe Hermann Göring; Rybnickie Zjednoczenie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Południe” w Jastrzębiu-Zdroju; Rybnicka Spółka Węglowa SA; Kompania Węglowa SA; Polska Grupa Górnicza.

7. Stan obecny (2019): Nie działa odrębnie, lecz w ramach KWK ROW

8. Produkcja:

a. 1912 – 672 863 t.

b. 1938 – 826 067 t.

c. 1970 – 2 428 692 t.

d. 1979 – 2 594 615 t.