Mapa 2002

Z IBR wiki

- Dziedzictwo kulturowe w gminach województwa śląskiego (2020)

 • Źródła: Pamięć Świata; pomniki historii; Szlak Zabytków Techniki

- Dziedzictwo kulturowe w powiatach województwa śląskiego (2020)

 • Źródła: Pamięć Świata; pomniki historii; Szlak Zabytków Techniki

- Liczba ludności w gminach województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: raport z wyników

- Liczba ludności w powiatach województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: raport z wyników

- Ludności według płci w gminach województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: raport z wyników

- Ludności według płci w powiatach województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: raport z wyników

- Ludności według wieku w gminach województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: raport z wyników

- Ludności według wieku w powiatach województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: raport z wyników

- Obiekty Szlaku Zabytków Techniki w gminach województwa śląskiego (2020)

 • Źródła: Szlak Zabytków Techniki

- Obiekty Szlaku Zabytków Techniki w powiatach województwa śląskiego (2020)

 • Źródła: Szlak Zabytków Techniki

- Pomniki historii w gminach województwa śląskiego (2020)

 • Źródła: pomniki historii

- Pomniki historii w powiatach województwa śląskiego (2020)

 • Źródła: pomniki historii

- Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) gmina województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: rocznik statystyczny

- Powierzchnia ogólna (w kilometrach kwadratowych) powiatów województwa śląskiego (2002)

 • Źródła: rocznik statystyczny

- Zatrudnieni i bezrobotni w powiatach województwa śląskiego (2018)

 • Źródła: województwo śląskie

Bibliografia