Maksymilian I - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Maksymilian I

2. Okres działania kopalni: 1924-1931

3. Adres głównej siedziby: Gołonóg (Dąbrowa Górnicza)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1924

5. Obszar eksploatacji: Gołonóg (Dąbrowa Górnicza)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla Flora; dzierżawcy: M.Cederbaum, K.Suszyński; Chil Rechnic

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1929 – 47 139 t. (maks.)