Maksymilian II - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Maksymilian II

2. Okres działania kopalni: 1929 - 1933

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: brak danych

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

9. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla Flora; dzierżawca - Jakub Rechnic

6. Stan obecny (2019): Nie istnieje

7. Produkcja: 1932 – 43 511 t. (maks.)