Makoszowy - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Makoszowy (Delbrück)

2. Okres działania kopalni: 1924 - 2016

3. Adres głównej siedziby: Zabrze, ul. Makoszowska 24

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1900 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Makoszowy (Zabrze)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.); Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Gliwicka Spółka Węglowa SA; Kompania Węglowa SA w Katowicach

7. Stan obecny (2019): Nie działa – w 2016 Ministerstwo Energii wstrzymało wydobycie

8. Produkcja:

a. 1938 – 1 808 018 t.

b. 1970 – 2 546 113 t.

c. 1979 – 4 349 210 t.