Małgorzata - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Małgorzata (Ksawery)

2. Okres działania kopalni: 1922 - 1936

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1922

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Société Française et Italienne des Houillères de Dombrowa; dzierżawca – W.Dydyński; J.Wejtko; spółka Małgorzata

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1928 – 3 682 t.