Ludwik-Concordia - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ludwik-Concordia

2. Okres działania kopalni: 1958 - 1970

3. Adres głównej siedziby: Biskupice (Zabrze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1958

5. Obszar eksploatacji: Biskupice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: brak danych

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Mikulczyce-Rokitnica

8. Produkcja: Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego