Ludwigssegen - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ludwigssegen

2. Okres działania kopalni: 1847-1849

3. Adres głównej siedziby: Słupna (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1840

5. Obszar eksploatacji: Słupna

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Luiza Sułkowska, Maksymilan Jan Sułkowski; Antoni Klausa; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1849 – 1 300 t.