Ludmiła - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ludmiła

2. Okres działania kopalni: 1863 -1881

3. Adres głównej siedziby: Dębowa Góra (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1863

5. Obszar eksploatacji: Dębowa Góra

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: hr. Renard, Gewerkschaft Graf Renard

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 90 000 t.