Louise - kopalnia węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Louise

2. Okres działania kopalni: 1789-1792, 1818-1873

3. Adres głównej siedziby: Nowy Bytom (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1789

5. Obszar eksploatacji: Nowy Bytom

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: miasto Bytom, radca Rosenstiel i jego córka Julianna Luiza; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1861 – 20 000 t.

b. 1873 – 8 000 t.