Louis - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Louis

2. Okres działania kopalni: 1858- 1863

3. Adres głównej siedziby: Ornontowice (Gierałtowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857

5. Obszar eksploatacji: Ornontowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ornontowitzer A.G.für Kohlen- und Eisenproduktion; Wilhelm Hegenscheitd; Joanna Schaffgotsch

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1861 – 2 600 t.