Locomotive - kopalnia wegla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Locomotive

2. Okres działania kopalni: 1841 - 1872

3. Adres głównej siedziby: Brzęczkowice (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1841

5. Obszar eksploatacji: Brzęczkowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maria Winckler; burmistrz Mysłowic Gawron, kupiec Loebel Danziger ; Karol Seedorf z Mysłowic

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1866 – 22 500 t.