Lipno - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Lipno

2. Okres działania kopalni: 1900-1901, 1932- 1935

3. Adres głównej siedziby: Łagisza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1900

5. Obszar eksploatacji: Łagisza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb państwa, dzierżawca Józef Lipiński; spółka Kopalnia Węgla Kamiennego Lipno; M.Danielewicz z Sosnowca

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1900 – 1 641 t. ( z kop Victoria)

b. 1934 – 15 857 t. (maks.)