Lilit - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Lilit

2. Okres działania kopalni: 1913 - 1924

3. Adres głównej siedziby: Ostrowy Górnicze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1913

5. Obszar eksploatacji: Ostrowy Górnicze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Dzierżawcy – H.Koralewski, Grodziecki, Konopka

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1913 – 11 586 t.

b. 1922 – 59 181 t.