Ligendza - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ligendza

2. Okres działania kopalni: 1927-1929

3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1927

5. Obszar eksploatacji: Brzezinka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik i Wincenty Ligendza

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1929 – 8 315 t.