Leopoldyna - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Leopoldyna (Leopoldine)

2. Okres działania kopalni: 1804 – 1888, 1927 -1931

3. Adres głównej siedziby: Brzęczkowice (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1805

5. Obszar eksploatacji: Brzęczkowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Mieroszewscy, Wincklerowie; Ignacy Szendera z Brzezinki, S.Walczyk, kupiec z Mysłowic

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 54 000 t.

b. 1927 – 8 011 t.