Leopold - kopalnia węgla kamiennego w Ornontowicach

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Leopold

2. Okres działania kopalni: 1792 - 1886

3. Adres głównej siedziby: Ornontowice (Gierałtowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1792

5. Obszar eksploatacji: Ornontowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: właściciel majątku Ornontowice Zawadzki i jego córki

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1863 – 40 700 t.