Leopold - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Leopold

2. Okres działania kopalni: 1923-1925

3. Adres głównej siedziby: Jaworzno

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1923

5. Obszar eksploatacji: Jaworzno

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla SA

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1924 – 9 812 t.