Leokadia - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Leokadia

2. Okres działania kopalni: 1899-1903

3. Adres głównej siedziby: Będzin

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1899

5. Obszar eksploatacji: Będzin

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Société Française et Italienne des Houillères de Dombrowa ; dzierżawca Józef Wrzosek

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1901 – 21 059 t.