Lech - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Lech

2. Okres działania kopalni: 1919- 1924

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1919

5. Obszar eksploatacji:Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:A.Piwowar, M.Sercarz

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1923 – 39 304 t.