Lazarus - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Lazarus

2. Okres działania kopalni: 1786 - 1792

3. Adres głównej siedziby: Radoszowy (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1786

5. Obszar eksploatacji: Radoszowy

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Łazarz Henkel von Donnersmarck

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1786/1787: 400 t.