Kuźnica - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kuźnica ( Kuźnica-Zienciów)

2. Okres działania kopalni: 1917-1920

3. Adres głównej siedziby: Sosnowiec

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1917

5. Obszar eksploatacji: Sosnowiec

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard , dzierżawca – Bogumił Meyer

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1919 – 32 951 t.