Książątko - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Książątko (Prinzengrube)

2. Okres działania kopalni: 1914 - 1925

3. Adres głównej siedziby: Gostyń (gm.Wyry)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1914

5. Obszar eksploatacji: Gostyń

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Brada (1925)

8. Produkcja: 240 633 t.