Krupiński - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Krupiński (Świerklany-Suszec-Kaczyce; Suszec-Kaczyce-Pawłowice - w budowie)

2. Okres działania kopalni: 1983 - 2017

3. Adres głównej siedziby: Suszec, ul. Piaskowa 35

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1975 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Suszec, Kleszczów, Rudziczki, Kryry, Orzesze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Rybnicko- Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla Rejon Południe; Jastrzębska Spółka Węglowa

7. Stan obecny (2019): w stanie likwidacji – przejęta przez SRK SA

8. Produkcja: 47 100 000 (łącznie)