Kromołów - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kromołów

2. Okres działania kopalni: 1822-ok.1840

3. Adres głównej siedziby: Kromołów (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1822

5. Obszar eksploatacji: Kromołów, Blanowice, Rokitno, Niegownice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: dziedzic Kromołowa

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:b.d.