Król - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Król (Prinz Karl von Hessen; Königsgrube)

2. Okres działania kopalni: 1791 - 1937

3. Adres głównej siedziby: Chorzów, ul. Katowicka 72 (dawna siedziba Skarbofermu, obecnie – komercyjnego banku)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1791

5. Obszar eksploatacji: Chorzów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: pruskie władze górnicze; skarb państwa polskiego wydzierżawione spółce Skarboferm; koncern Hermann Göring

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje - od 1937 podział na kop.Prezydent Mościcki i kop. Barbara Wyzwolenie

8. Produkcja:

a. 1873 – 1 029 519 t.

b. 1913 – 2 879 797 t.