Koszelew - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Koszelew (Ksawery)

2. Okres działania kopalni: 1825-1899

3. Adres głównej siedziby: Koszelew (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1825

5. Obszar eksploatacji: Koszelew (Będzin)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb Królestwa Polskiego; oficerowie rosyjscy: Aleksy Plemiannikow, Antoni Riesenkampf; dzierżawca – Société Française et Italienne des Houillères de Dombrowa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Paryż

8. Produkcja:

a. 1840 – 64 000 t.

b. 1898 – 172 472 t.