Konrad - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Konrad

2. Okres działania kopalni: 1900 - 1901

3. Adres głównej siedziby: Rokitno Szlacheckie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1900

5. Obszar eksploatacji: Rokitno Szlacheckie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Akcyjne Poręba

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:1901 – 3 193 t.