Kołłątaj - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kołłątaj

2. Okres działania kopalni: 1920-1924

3. Adres głównej siedziby: Dąbrowa Górnicza

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1920

5. Obszar eksploatacji: Dąbrowa Górnicza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Niczewski i spółka; F.Chylicki

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1922 – 9 195 t.