Knurów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Knurów (Knurow)

2. Okres działania kopalni: 1906 -2009

3. Adres głównej siedziby: Knurów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1903 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Knurów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Skarboferm/Skarboferme; koncern Hermann Göring (1939-1945); Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Gliwicka Spółka Węglowa; Kompania Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje odrębnie – działa w ramach KWK Knurów-Szczygłowice

8. Produkcja:

a. 1913- 583 649 t.

b. 1938 – 616 512 t.

c. 1970 – 2 789 322 t.

d. 1979 – 4 777 620 t.