Knurów-Szczygłowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Knurów-Szczygłowice

2. Okres działania kopalni: 2009 - nadal

3. Adres głównej siedziby: Knurów, ul. Dworcowa 1

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 2009

5. Obszar eksploatacji: Knurów, Szczygłowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Kompania Węglowa SA, Jastrzębska Spółka Węglowa

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 15 000 t./doba