Klimontów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Klimontów (Klimontów I, II; Bismarck I, II; Klimontów-Mortimer)

2. Okres działania kopalni: 1908 - 1974

3. Adres głównej siedziby: Klimontów (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1904 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Klimontów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) (1942-1945); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Mortimer-Porąbka pod nazwą Czerwone Zagłębie

8. Produkcja:

a. 1913 – 186 187 t. (Klimontów I); 2 782 (Klimontów II)

b. 1929 – 271 141 t. (Klimontów I); 28 255 (Klimontów II)

c. 1970 -1 617 091 t.