Klimontów-Mortimer - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Klimontów-Mortimer

2. Okres działania kopalni: 1945-1951

3. Adres głównej siedziby: Klimontów (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1945

5. Obszar eksploatacji: Klimontów (Sosnowiec)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – najpierw kopalnie rozdzielono (1951), a potem połączono z kop. Czerwone Zagłębie (1974)

8. Produkcja: brak danych