Kleofas - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kleofas (Cleophas)

2. Okres działania kopalni: 1845 – 1974, 1990 - 2004

3. Adres głównej siedziby: Załęże; Dąb (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1840

5. Obszar eksploatacji: Załęże – pola: Adam, Eva, Jenny, Joseph, Rinaldo.

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Karol Godula; właściciele dóbr Załęże ( Loebel Freund, Neumann); Joanna Schaffgotsch; Georg von Giesches Erben, spółka Giesche , Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – połączona z kop. Gottwald

8. Produkcja:

a. 1913 – 1 086 926 t.

b. 1938 – 109 905 t.

c. 1970 – 1 965 300 t.