Kleine Helene - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kleine Helene

2. Okres działania kopalni: 1843-1847

3. Adres głównej siedziby: Załęże (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843

5. Obszar eksploatacji: Załęże

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Alexander Fryderyk von Bally, jego żona Józefina, bankier Schultze, kupiec Krauske z Berlina; Hohenlohe-Werke A.G.

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1844 – 5 300 t.