Kazimierz - kopalnia węgla kamiennego w Będzinie

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kazimierz

2. Okres działania kopalni: 1872-1880

3. Adres głównej siedziby: Sławków

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1872

5. Obszar eksploatacji: Sławków

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: zgłoszona przez Bogusława Przybylskiego, a nabyta przez Juliusza Aleksandra

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1878 – 300 t.