Kazimierz - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kazimierz

2. Okres działania kopalni: 1907-1910

3. Adres głównej siedziby: Blanowice (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1907

5. Obszar eksploatacji: Blanowice (Zawiercie)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Witkowski i Morkis; J.Delikatny

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1907 – 14 262 t.