Kazimierz-Juliusz - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kazimierz-Juliusz

2. Okres działania kopalni: 1938 - 2015

3. Adres głównej siedziby: Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1938 (połączenie kop. Kazimierz i kop. Juliusz)

5. Obszar eksploatacji: Kazimierz Górniczy (Sosnowiec)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych; koncern Preussag (Preussische Bergwerks- und Hütten – A.G.) (1942-1945); Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Katowicki Holding Węglowy

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w stanie likwidacji (przejęta przez SRK SA)

8. Produkcja:

a. 1938 – 918 984 t.

b. 1970 – 1 876 429 t.

c. 1979 – 2 135 140 t.

d. 2012 – 428 000 t.