Katowice - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Katowice

2. Okres działania kopalni: 1920 - 1925

3. Adres głównej siedziby: Bogucice (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1920 (rozpoczęcie budowy)

5. Obszar eksploatacji: Bogucice - pola górnicze: Arcona, Schilling, Mammouth, Eisenach, Martin Nordfeld, Wilhelmsfreude

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – w 1925 przerwano budowę

8. Produkcja: eksploatację prowadziła kop. Ferdynand