Katarzyna - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Katarzyna

2. Okres działania kopalni: 1888 - 1918

3. Adres głównej siedziby: Poręba (Zawiercie)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1888

5. Obszar eksploatacji: Poręba (Zawiercie)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zygmunt Pringsheim i spadkobiercy; Towarzystwo Akcyjne Poręba

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1913 – 83 547 t.