Karol - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Karol

2. Okres działania kopalni: 1909 - 1934

3. Adres głównej siedziby: Zagórze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1909

5. Obszar eksploatacji: Zagórze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: pole dzierżawione od Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich przez Henryka Rechnica

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 56 360 t.