Karol (Carlssegen) kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Karol (Carlssegen)

2. Okres działania kopalni: 1790 - 1931

3. Adres głównej siedziby: Brzezinka (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1797

5. Obszar eksploatacji:Brzezinka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: baron Larisch, Luiza Sułkowska, Maksymilian Ludwik Sułkowski; Ernest Heymann z Wrocławia, Jakub Altsmann z Pszczyny, Emanuel Siegheim z Bytomia; Gwarectwo Carlssegen

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1873 – 35 000 t.

b. 1913 – 241 209 t.