Kamila - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kamila (Kamilla)

2. Okres działania kopalni: 1886, 1910-1927, 1940-1944

3. Adres głównej siedziby: Ciągowice (Łazy)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1886

5. Obszar eksploatacji: Ciągowice (Łazy)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: F.Morkis; Izaak Jüngster; Jan Jaworski i spółka

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1886 – 460 t.

b. 1913 – 22 259 t.