Kalina - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Kalina

2. Okres działania kopalni: 1847-1848

3. Adres głównej siedziby: Hajduki (Chorzów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1845

5. Obszar eksploatacji: Hajduki

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Wilhelm Ferdynand Elsner von Gronow z Kalinowic, Inländische Gasgesellschaft w Wiedniu, Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja:1847 – 1 000 t.