Königin Luise-Pachtfeld - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Königin Luise-Pachtfeld

2. Okres działania kopalni: 1862-1902

3. Adres głównej siedziby: Poręba (Zabrze)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1862

5. Obszar eksploatacji: Poręba

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Oberschlesische Einsenbahnbedarfs A.G.; dzierżawca – spółka Minerva

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1891 – 309 050 t. (maks.)