Juliusz - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Juliusz

2. Okres działania kopalni: 1914-1938

3. Adres głównej siedziby: Ostrowy Górnicze (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1902

5. Obszar eksploatacji: Ostrowy Górnicze (Sosnowiec)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – włączona do kop. Kazimierz-Juliusz

8. Produkcja:

a.1929 – 596 000 t.

b. 1937 – 517 480 t.