Juliushoffnung - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Juliushoffnung

2. Okres działania kopalni: 1830- 1847

3. Adres głównej siedziby: Orzesze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1830

5. Obszar eksploatacji: Orzesze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: spadkobiercy Karola Wojskiego; Franciszek Winckler; Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje

8. Produkcja: 1841 – 2 900 t.